Veilig werken met BHV cursus Tilburg

bhv cursus tilburg

Ben je al een tijdje op zoek naar een goede BHV cursus Tilburg? Net zoals elke andere werkgever in Nederland, of iemand die vaak grote groepen mensen bij elkaar brengt, ben je verplicht om zorg te dragen voor een veilige (werk)omgeving. Vanuit de Arbowet ben je verplicht om daartoe een BHV cursus Tilburg aan te bieden aan je medewerkers. Soterios staat garant voor de beste BHV cursus Tilburg! Wij zijn een erkende opleider op de gebieden veiligheid en eerstehulpverlening. Wij geven al jarenlang de BHV cursus Tilburg, de BHV herhalingscursus, maar ook allerlei cursussen voor EHBO, Reanimatie, AED en Evenementen EHBO. Onze instructeurs Loes en Bas zijn zeer ervaren en deskundig. Hebben jouw medewerkers onze BHV cursus Tilburg gevolgd, dan weten zij hoe ze moeten handelen in gevallen van nood, maar ook hoe ze tijdens het werk letsel en schade kunnen voorkomen.

Soterios is gevestigd in Woudrichem, met een eigen oefenruimte in het nabijgelegen Giessen. Studeren voor het theoriegedeelte van de BHV cursus Tilburg doen jouw medewerkers thuis in een handige online leeromgeving. Dat is voor hen erg gemakkelijk, want ze leren op tijdstippen dat het hen goed uitkomt. In totaal is daar zo'n zes tot acht uur mee gemoeid. Na de theorie volgt het praktijkgedeelte. Het is mogelijk dat het praktijkgedeelte van de BHV cursus Tilburg op locatie gegeven wordt.

Gecertificeerde BHV cursus Tilburg

Soterios werkt alleen samen met erkende, certificerende instanties, zodat je zeker weet dat het door jou behaalde certificaat van de BHV cursus Tilburg erkend wordt. Dat geldt natuurlijk ook voor de certificaten van onze andere cursussen.

Is het theoriegedeelte tot een goed einde gebracht? Dan ontvangt de cursist een bewijs van deelname aan de cursus. Dat bewijs is ook meteen de toegang tot het klassikale gedeelte van de cursus. Hier wordt geleerd hoe men omgaat met de AED, CO2-blusser, schuimblusser, poederblusser, blusdeken en lithium. Is ook dit praktijkgedeelte met goed gevolg afgelegd? Dan ontvangt de deelnemer het NVB-pasje. NVB is de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening. Het pasje blijft een jaar geldig. De cursist heeft nu in de BHV cursus geleerd:

  • levensreddende eerste hulp, reanimatie & AED,

  • brandbestrijding,

  • communicatie en alarmering,

  • ontruiming.

Onze ervaring leert dat de kennis over BHV en EHBO redelijk rap wegzakt, wanneer het niet bijgehouden wordt. Soterios biedt daarom de BHV herhalingscursus, zodat de kennis en vaardigheden weer worden opgefrist. Ook het NVB-pasje wordt dan verlengd.

Onze instructeurs Loes en Bas geven les in kleine groepen. Dat heeft als voordeel dat we iedereen goede, persoonlijke aandacht kunnen geven. Ook is het grote voordeel dat er dan genoeg ruimte is voor elke cursist om goed te oefenen. Wij houden van een fijne, gemoedelijke sfeer tijdens de cursus. Ons streven is dat wij je leren anderen te helpen wanneer het echt nodig is. Het is dan ook met opzet dat we de naam Soterios kozen voor ons opleidingsbedrijf: in de Griekse mythologie was 'Soteria' de godin of geest van veiligheid en redding, bevrijding en behoud van leven.